13.08.2022

Wellesweiler Open Air - Neuenkirchen


Roland Seidel - Vocals / Micha Vetter - Guitar / Aki Reißmann - Guitar / Pappe Lee - Bass

© Pics 5-32: Chris Buech / Pic 33: Tora Habel